Innan du tar din nya elinstallation i bruk är det avgörande att utföra en kontroll före idrifttagning. Denna process syftar till att säkerställa att installationen uppfyller alla gällande elsäkerhetskrav och förhindrar risker för personskador och egendomsskador.

Vad innebär kontroll före idrifttagning?

En kontroll före idrifttagning innefattar en rad olika moment, bland annat:

  • Visuell besiktning: Kontroll av att installationen är korrekt utförd och att inga fel eller brister kan ses.
  • Funktionsprovning: Test av att alla komponenter i installationen fungerar som de ska.
  • Mätningar: Mätning av jordfelsbrytarens funktion, isolationsresistans och andra relevanta parametrar.
  • Dokumentation: Upprättande av en rapport som dokumenterar alla utförda kontroller och resultat.

Vem ska utföra kontrollen?

Kontroll före idrifttagning ska utföras av en auktoriserad elinstallatör. Denna person har den nödvändiga kompetensen och utrustningen för att utföra kontrollen på ett korrekt sätt.

Fördelarna med kontroll före idrifttagning

Det finns många fördelar med att utföra en kontroll före idrifttagning:

  • Ökad elsäkerhet: Kontrollen bidrar till att förhindra olyckor och personskador.
  • Minskat risk för egendomsskador: En felaktig installation kan orsaka kortslutningar och bränder.
  • Förlängd livslängd på elinstallationen: En korrekt utförd installation håller längre och kräver mindre underhåll.
  • Försäkringsskydd: Vissa försäkringsbolag kräver att en kontroll före idrifttagning har utförts för för en kostnadsfri offert!att försäkringen ska gälla.

Vi erbjuder professionella tjänster för kontroll före idrifttagning. Vi ser till att din elinstallation är säker och uppfyller alla gällande krav. Kontakta oss idag