Innan du tar din nya elinstallation i bruk är det avgörande att utföra en kontroll före idrifttagning. Denna process syftar till att säkerställa att installationen uppfyller alla gällande elsäkerhetskrav och förhindrar risker för personskador och egendomsskador. Vad innebär kontroll före  →